I. Quality Assurance

1. Quality Assurance – QA: có nghĩa là đảm bảo chất lượng và người thực hiện QA là người đảm bảo về mặt quy trình.

2. Nhiệm vụ của QA:

 • Giám soát từng khâu của toàn bộ đội dự án, xem có bộ phận nào làm lệch quy trình không, xem member nào làm sai template thì nhắc nhở, support họ để họ làm đúng quy trình để đảm bảo chất lượng của mỗi dự án.
 • QA thiên về công việc giấy tờ nhiều hơn.
 • Dev code nhiều bug nhưng không thể reject chương trình ( chỉ có QA có quyền reject chương trình).

3. SQA và PQA

QA phân ra 2 loại: SQA và PQA:

3.1 SQA – Software Quality Assurance

 • Đảm bảo về mặt chất lượng phần mềm.
 • Công việc của SQA gần giống công việc của một Tester.
 • Tập trung vào việc đảm bảo chất lượng cho phần mềm như yêu cầu, tìm và quản lý lỗi, quản lý các phiên bản phần mềm, …

3.2 PQA – Process Quality Assurance

 • Đảm bảo về mặt quy trình.
 • Công việc của PQA là chịu trách nhiệm theo dõi quản lý về process của dự án.
 • PQA: phải đảm bảo dự án làm đúng theo process đã đưa ra.
 • Chức năng chính là xây dựng, triển khai và đảm bảo các quy trình, thủ tục sản xuất được duy trì.

II. Quality Control

 • Quality Control – QA: có nghĩa là kiểm soát chất lượng và người thực hiên QC là người có vị trí công việc của một Tester. Tập hợp các hoạt động được tạo ra để đánh giá sản phẩm đang được tiến hành.
 • Nhiệm vụ của QC:
 • Tập trung vào tìm kiếm các thiếu sót.

III. Tester:

 • Tester là người kiểm chứng (verification), chạy thử chương trình hoặc review code, xác định xem chương trình đã được làm theo đúng thiết kế hay không.
 • Tester là người xác định tính hợp lệ của chương trình (validation), là người nắm vững nghiệp vụ của phần mềm để kiểm tra xem chương trình làm ra có phù hợp với yêu cầu của người dùng (như về UI, function, business requirement) hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>