I. Quality Assurance 1. Quality Assurance – QA: có nghĩa là đảm bảo chất lượng và người thực hiện QA là người đảm bảo về mặt quy trình. 2. Nhiệm vụ của QA: Giám soát từng khâu của toàn bộ đội dự án, xem có bộ phận nào làm lệch quy trình không, xem member […]

Read More →